Helpen de SDGs ons weer op weg na COVID-19?

Sustainable Development Goal(s): 17. Partnerships for the goals

Priorities for change:
Helpen de SDGs ons weer op weg na COVID-19?

Dit jaar vieren de Verenigde Naties de vijfde verjaardag van de Sustainable Development Goals. De uitbraak van de COVID-19-epidemie werpt een schaduw over die mijlpaal. Maar zal de crisis er ook toe leiden dat we de doelstellingen niet halen? Of biedt deze uitzonderlijke situatie juist opportuniteiten om de SDG’s centraal te stellen in het herstelproces?

The Shift sprak met Valérie Swaen, professor aan de Louvain School of Management, die betrokken is bij de SDG Barometer, en met Igor Lefebvre, verantwoordelijke voor Milieu en MVO bij transmissienetbeheerder Elia.

Zal de COVID-19-crisis het engagement voor de SDGs verminderen?

Valérie Swaen: “Ik vermoed dat we de komende maanden vooral zullen zien voor welke organisaties de SDGs eerder een cosmetisch engagement waren. Zulke ad-hocacties afblazen is een makkelijke manier om in de kosten te snijden. Maar organisaties die de doelstellingen in hun strategie geïntegreerd hebben, zullen die investering niet zomaar stopzetten.”

“We waren bij UCLouvain onze SDG-strategie nog aan het uitwerken en we hebben recent beslist dat niet uit te stellen. De COVID-19-crisis legt de problemen van ons economisch en politiek systeem bloot. Voor onze universiteit is dat onder meer de ongelijke toegang tot internet bij onze studenten. Daarom zijn we ervan overtuigd dat het nu een goed moment is om juist wél op de SDG’s te focussen.”

Op welke manier kunnen de SDGs een richtsnoer zijn om met deze crisis om te gaan?

Swaen: “Gewoonlijk krijgen thema’s als milieu en duurzaamheid minder aandacht in een economische crisis omdat er veel onzekerheid leeft bij consumenten. Dat zagen we in studies over de beurscrash van 2008. Maar deze crisis is meer verbonden met de manier waarop we produceren en consumeren. Wat vroeger vanzelfsprekend was, kan nu plots niet meer. Mensen moeten nu bewust omgaan met uitdagingen die bij de SDGs aansluiten: onderwijs, gezondheidszorg, voedselveiligheid …”

“Dat mensen nu meer betrokken zijn, is een opportuniteit voor organisaties die de SDGs echt centraal stellen in hun strategie. Ze krijgen de kans om de consument te tonen dat winstbejag niet hun enige ambitie is. Bedrijven die koste wat kost jobs beschermen tijdens de crisis, tonen bijvoorbeeld welke waarde ze hechten aan ‘waardig werk’, een van de SDGs. Die reputatie zal hen helpen om goede medewerkers aan te werven. Studenten die bij ons afstuderen zeggen allemaal dat ze willen werken voor een doel, bij een bedrijf met een missie.”

Igor Lefebvre: “Dat kan ik beamen. Sinds drie jaar hanteert Elia de SDGs als kader om een duurzame strategie uit te tekenen. Zeker voor jongeren speelt dat engagement een grote rol om hier te komen werken. Maar ik merk in al onze departementen een groot enthousiasme als ik met medewerkers spreek over duurzaamheid. Die gedeelde waarden zijn een belangrijke bron van motivatie nu we allemaal onze manier van werken moeten aanpassen.”

Moet Elia haar duurzaamheidsstrategie bijsturen vanwege de COVID-19-crisis?

Lefebvre: “We hebben in het licht van de pandemie overlegd over wat onze belangrijkste doelen zijn voor de komende vijf tot tien jaar. Duurzaamheid staat in de top vijf, dus het blijft zeker belangrijk. Er zullen wellicht hier en daar wel initiatieven uitgesteld worden, omdat onze bewegingsruimte nu beperkter is. Maar de SDGs blijven onze roadmap om de energietransitie te realiseren en andere acties te lanceren, zoals onze LIFE-projecten. Daarmee versterken we de biodiversiteit in de zones onder onze hoogspanningslijnen.”

Is Elia als bedrijf beter gewapend om met deze crisis om te gaan door jullie duurzaamheidsstrategie?

Lefebvre: “Dat denk ik wel. Een van de pilaren van onze strategie is diversiteit en inclusie, gebaseerd op SDG 10. Dat betekent de beste persoon op de beste plaats inschakelen, ongeacht zijn of haar afkomst. Ik ben ervan overtuigd dat we daardoor beschikken over medewerkers van een bijzonder hoog niveau.”

“Een andere pijler is gebaseerd op SDG 16 en gaat over de manier waarop we externe partijen zoals bewoners, gemeentes of landbouwfederaties betrekken bij een nieuw infrastructuurproject. Die ervaring van constante dialoog met stakeholders geeft ons veel informatie over wat er leeft in de maatschappij. Wat betekent de energietransitie voor verschillende mensen? In het geval van de COVID-19-crisis is dat zorgen dat iedereen op het net kan rekenen om thuis te werken. Dan is onze missie heel letterlijk: ‘Keep the light on’.”

Gaelle Janssens van The Shift: “De COVID-19-crisis heeft onze systemen ontwricht, maar biedt ook de mogelijkheid om radicaal te veranderen. We moeten intelligente keuzes maken vanuit een nieuwe visie op duurzaam ondernemen. Die visie moet gericht zijn opbouw en geïntegreerd worden in de kernactiviteiten van een organisatie; het is dus niet alleen een manier om negatieve impact te verminderen maar ook om positief bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen.”

“Wij zijn ervan overtuigd dat de SDGs meer dan ooit dienst zullen doen als een mondiaal kader bij de relance van onze economie. Onze doelstelling is om  onder onze leden een gesprek te starten over de uitdagingen en best practices in deze nieuwe omgeving. Zo kunnen we de SDGs sneller en beter implementeren en keren we niet meer terug naar business as usual.”

Editor: Pantarein