Profile

Ambitions

The Shift helps members to make use of the global framework of the UN Sustainable Development Goals to map their societal ambitions.

13. Climate action

By signing the COP21 engagement letter, we commit to take voluntary action to reduce environmental and carbon footprints. We implement this by setting targets to reduce our current own GHG emissions and/or energy consumption, while also collaborating in supply chains and at sectorial levels. We agree on the need for inspirational and meaningful global action and aligned messaging. We will act as ambassadors for climate action, focusing on solutions and economic opportunities. We will help raise public awareness. We will actively manage climate risks and incorporate them in decision making — not least to realize growth opportunities. We will take steps to implement effective strategies to strengthen not only our companies’ but also societal resilience.

12. Responsible consumption and production

Telenet heeft een structurele reverse logistics oplossing uitgewerkt met het maatwerkbedrijf IMSIR: jaarlijks worden ruim 220.000 modems en decoders gerecycleerd en klaargemaakt voor hergebruik. Deze duurzame samenwerking leidt tot een substantiële vermindering van de afvalproductie en draagt actief bij tot de tewerkstelling van ruim 50 personen met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Meer info: corporate.telenet.be/nl/nieuws-en-media/ persberichten/telenet-en-bw-imsir-een-brugtussen-economie-mensen-en-milieu

17. Partnerships for the goals

In samenwerking met de Vlaamse natuurorganisatie BOS+ werd sinds 2011 ca 500 hectare bebossing gerealiseerd in Ecuador, goed voor een geschatte, geaccumuleerde koolstofopslag van 10.006 ton in 2015. De structurele samenwerking tussen Telenet en Bos+ beoogt - naast een natuurgetrouw bosbeheer - een nauwe samenwerking met de lokale leefgemeenschappen. Meer info: www.bosplus.be/nl/telenetbossen

15. Life on land

Telenet streeft een klimaatneutrale werking na en voert in dat kader een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot maximaal te beperken. Om de resterende kloof tussen de actuele CO2 -prestaties en de ambities te dichten, investeert het bedrijf in herbebossing. Meer info: www.bosplus.be/nl/telenetbossen