Profil

Autodelen.net is het Vlaams Netwerk Autodelen en heeft als doel de ecologische-, sociale en economische voordelen van autodelen te maximaliseren door: * De belangen te bundelen van de particuliere autodeelgroepen en autodeelorganisaties * Ze te vertegenwoordigen tegenover (lokale) overheden * De uitbouw van het algemeen concept autodelen * Innovatie en pilootprojecten De organisatie streeft naar een duurzame maatschappij waarin autogebruik belangrijker wordt dan autobezit, waarin iedereen mobiel is en waarin iedereen die al eens een auto nodig heeft er één kan gebruiken. Ze droomt van buurten met veel ruimte, schone lucht en een grote verbondenheid. Autodelen is één van de deeloplossingen doordat het inspeelt op diverse beleidsterreinen zoals milieu, mobiliteit, sociale cohesie, leefbaarheid van buurten, inclusie en toegankelijkheid."

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

11. Sustainable cities and communities

Autodelen.net streeft naar een duurzame maatschappij waarin autogebruik belangrijker wordt dan autobezit, waarin iedereen mobiel is en waarin iedereen die al eens een auto nodig heeft er één kan gebruiken. Ze droomt van buurten met veel ruimte, schone lucht en een grote verbondenheid. Autodelen is één van de deeloplossingen doordat het inspeelt op diverse beleidsterreinen zoals milieu, mobiliteit, sociale cohesie, leefbaarheid van buurten, inclusie en toegankelijkheid."