Profil

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

11. Sustainable cities and communities

20% minder CO2-uitstoot in Oostende. * een sociaal klimaatbeleid voor alle Oostendenaars. * Oostendenaars sensibiliseren en mobiliseren

13. Climate action

De stad Oostende wil iets doen aan de hoge energiefacturen en de klimaatverandering. Daarom richtte ze eos op. eos wil iedere Oostendenaar stimuleren om energie te besparen en gebruik te maken van alternatieve energiebronnen.