Profil

De Sociale Innovatiefabriek helpt burgers, bedrijven en organisaties bij het opzetten of opscalen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dankzij onze promotie, bootcamps, onderzoek, campagnes workshops en peer-to-peer begeleiding groeien maatschappelijke ideeën uit tot solide en impactvolle sociale ondernemingen/innovaties.

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

1. End poverty

Sociale innovaties tackelen maatschappelijke uitdagingen, zoals armoede. De Sociale InnovatieFabriek helpt ondernemers en innovatoren om hun projectidee om te zetten naar solide, duurzame werkingen die armoede aanpakken en inclusie bevorderen.

8. Decent work and economic growth

Sociaal ondernemers slaan twee vliegen in één klap: ze realiseren maatschappelijke impact en doen dit op ene markgerichte manier. De Sociale InnovatieFabriek inspireert en coacht in het opzetten van sociale verdienmodellen, zodat innovaties duurzame tewerkstelling kunnen realiseren.

9. Innovation and infrastructure

De Sociale InnovatieFabriek stimuleert, promoot en ondersteunt innovatie "waar iedereen bij wint'. Sociale innovaties zijn vernieuwende antwoorden op maatschappelijk belangrijke uitdagingen.

10. Reduced inequalities

De Sociale InnovatieFabriek streeft er naar om de door haar begeleide innovaties zo solide en inclusief mogelijk te maken. Vaak zetten innovatoren in op het terugdringen van ongelijkheden (gender, armoede, energie, opleidingskansen,...) in de maatschappij.

13. Climate action

Sociale innovaties tackelen maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering. De Sociale InnovatieFabriek helpt ondernemers en innovatoren om hun projectidee om te zetten naar solide, duurzame werkingen die klimaatverandering aanpakken en inclusie bevorderen.

16. Peace, justice & strong institutions

De Sociale InnovatieFabriek streeft er naar om de door haar begeleide innovaties zo solide en inclusief mogelijk te maken. Deze innovaties dagen vaak de bestaande structuren en denkwijzen uit, om te komen tot co-creatieve, duurzame en rechtvaardige oplossingen.