Profil

De Universiteit Antwerpen wil actief bijdragen aan the shift naar duurzaamheid. In de domeinen duurzame chemie, gezondheid, grootstedelijkheid & smart city en mobiliteit & logistiek worden er extra inspanningen gedaan om multidisciplinaire economische en maatschappelijk-economische valorisatie te bekomen.

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

17. Partnerships for the goals

In onze unieke ecosysteem benadering willen we samen met de Stad, de Haven, de burgers, de industrie en de onderzoekers samenwerken in concrete projecten rond de SDG's.