Afterwork in de Wetstraat

Picture: Ben Baudart

Generation T lid Lucas Demuelenaere maakt deel uit van de burgerbeweging Bruxsel'AIR. Samen met Critical Mass, Bral en de Franstalige fietsersbond GRACQ, organiseerden ze op  22 Augustus een afterwork apéro op de Wetstraat. En dit om aandacht te vragen voor een betere luchtkwaliteit.

"Zoals u weet, is luchtverontreiniging een echte plaag in ons land. Het Europees Milieuagentschap schat dat het meer dan 12.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar veroorzaakt. Daarnaast zijn er veel cardiovasculaire problemen en aandoeningen van de luchtwegen die zwaar wegen op ons welzijn en onze overheidsfinanciën.
 In Brussel is de belangrijkste bron van lucht verontreinigende emissies de automobielsector. Het is verantwoordelijk voor meer dan 65% van de uitstoot van stikstofoxide (NOx) in de hoofdstad. Naast luchtvervuiling is ons overmatig autogebruik in steden ook de oorzaak van de uitstoot van broeikasgassen, congestie en verkeersongevallen."

Apéro als verzet?

"De Wetstraat is een sterk symbool van de situatie in Brussel. De verdeling van de openbare ruimte is duidelijk in het voordeel van de auto, ondanks de hoge concentratie van voetgangers en fietsers die deze belangrijke Brusselse slagader gebruiken. Deze situatie moet veranderen."
 
In de loop van de maand augustus werden de werkzaamheden aan de Wetstraat uitgevoerd, waarbij de configuratie werd gewijzigd in twee rijstroken. De Bruxsel'AIR burgergroep, waarvan Lucas deel uitmaakt, heeft daarom besloten om op 22/8 vanaf 18.00 uur een feestelijk aperitief te organiseren op de twee afgesloten rijstroken, om aan te tonen dat deze openbare ruimte ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden en vooral om meer ruimte te geven aan de actieve vervoerswijzen (voetgangers en fietsers). 
 
In een tijd waarin steeds meer Brusselaars vragen om schonere lucht en een leefbaardere stad, vinden zij dat aan het einde van deze werkzaamheden een driebaansconfiguratie moet worden getest om de trottoirs en fietspaden van deze belangrijke verkeerscorridor te vergroten. 

Lees meer over dit initiatief in dit Bruzz artikel of in dit artikel van Le Soir.