Generation Plastics

Sustainable Development Goal(s): Responsible Consumption

China besloot eind vorig jaar de invoer van plastic afval te verbieden. En ook de Europese Commissie heeft in januari 2018 haar eerste kunststofstrategie aangenomen: ‘A European Strategy for Plastics in a Circular Economy’. In mei volgde dan een nieuwe Europese Directive met nieuwe wetten om de 10 meest aangetroffen plastic afval items aan te pakken. In België haalde het nieuws de voorpagina in zowel de Franstalige als Nederlandstalige kranten. En wordt plastic afval beschouwd als een reële uitdaging voor veel bedrijven in ons land.

Alleen al in Europa verzamelen we meer dan 25 miljoen ton plastic afval per jaar. Kunststoffen zijn goed voor 85% van het afval dat op stranden wordt aangetroffen. Microplastics zijn bovendien ook aanwezig in onze voeding, de lucht die we inademen en het water dat we drinken. Van de burger tot de multinational: iedereen is bezorgd. Niet alleen voor de eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van onze economie. Volgens de Europese Commissie "blijft slechts 5% van de waarde van plastic verpakkingsmaterialen in de economie, terwijl de resterende 95% verloren gaat, tijdens een eerste, meestal zeer kort, gebruik.”

Maar zowel de bedrijfsvoering als het maatschappelijk debat focust tot nu toe bijna uitsluitend op de probleemstelling. In plaats van meer in te zetten op radicaal vernieuwende oplossingen. Wij geloven dan ook dat hier een ongeziene opportuniteit ligt. Laten we met bedrijven en organisaties eerst in dialoog en dan aan de slag gaan rond die andere RE’s: reduce, reuse en redesign.

Uiteraard zullen we de problematiek niet enkel met technologische oplossingen oplossen. Er zijn ook gedragswijzigingen nodig. Daarvoor is een cruciale rol weggelegd voor de toekomstige generaties.

Na een oproep tot kandidaatstelling werden 8 jongeren met heel diverse profielen (leeftijd, opleiding, ervaring) geselecteerd. Doel: bedrijven uit het netwerk van The Shift challengen en ze helpen tot alternatieve oplossingen te komen. Tijdens een eerste ontmoeting hebben de Generation T’ers de uitdagingen waarmee bedrijven geconfronteerd worden in kaart gebracht. En op dit moment verzamelen ze de ideeën die ze zullen presenteren tijdens de volgende bijeenkomst.

Zin om hun ideeën te horen en een verrijkende dialoog met bedrijven bij te wonen?

In het kader van het project Generation Plastics organiseert The Shift bovendien een workshop ter gelegenheid van het World Resources Forum in Antwerpen op 26 februari 2019. De Generation T’ers zullen ook aanwezig zijn op het colloquium « Which Sustainable Future for Plastics ? » in Bergen op 21 maart 2019.