A taste of! Democratie: een volksvergadering om ons uit milieucrises te halen?

Het is duidelijk dat we worden geconfronteerd met een ongekende milieucrises. Maar hoe zit het met onze democratie? Zouden nieuwe democratische instrumenten ons kunnen helpen om de impasse waarin we ons bevinden te doorbreken?

Schrijf je meteen in

Wat?

Het is overduidelijk dat we worden geconfronteerd met een ongekende reeks uitdagingen op milieugebied: klimaatverandering, afnemende biodiversiteit, alarmerende verontreinigingsniveaus. Ondanks waarschuwingen van wetenschappers over de gezondheidstoestand van onze planeet (en de onze), worden we geconfronteerd met een stilstand op institutioneel niveau. Is onze democratie ook in crisis? En zou het een sleutelelement kunnen zijn om ons uit deze crises te helpen?

Het idee van een burgerforum doet steeds meer van zich horen, zowel in eigen land als elders in Europa. In Ierland zijn de burgers erin geslaagd de abortuskwestie via een dergelijk orgaan te regelen. In Frankrijk heeft president Macron een burgerconventie over klimaatverandering in het leven geroepen. De burgers van Nederland hebben zojuist eenzelfde oproep tot hun regering gedaan. En de Duitstalige regio van België kan er prat op gaan de eerste permanente volksvergadering ter wereld te hebben opgericht.

Op federaal niveau liggen drie voorstellen op tafel voor burgervergaderingen over de noodsituatie op milieugebied. Elk voorstel wil hoe dan ook niet alleen een panel van "gewone burgers", dat representatief is voor de diversiteit van de bevolking, maar ook mensen uit verenigingen, verschillende economische sectoren, vakbonden en de academische wereld erbij betrekken:

 

  1. Het Burgerparlement, gesteund door een coalitie van meer dan dertig verenigingsbewegingen.
  2. Transitieforum, gesteund door meer dan dertig organisaties en personen uit drie verschillende sectoren (de academische wereld, het bedrijfsleven en het verenigingsleven)
  3. Een derde voorstel, op initiatief van de "Resilient Management Group" (als onderdeel van het Sophia-plan dat door meer dan 100 wetenschappers en 182 bedrijven van de KAYA-coalitie wordt gesteund).

 

Dit onderwerp wordt momenteel besproken in een senaatscommissie "Democratische Vernieuwing en Burgerschap", die in de eerste helft van 2020 bijeenkwam en wiens missie het was om na te denken over “de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie in de besluitvorming op de verschillende bevoegdheidsniveaus alsook in de samenleving.” Op federaal niveau maakt het meerderheidsakkoord dit onderwerp tot een van zijn prioriteiten onder de titel "Democratische vernieuwing" (zie verslag van de formateurs Paul Magnette & Alexander De Croo, blz. 70-72).

Dit webinar, dat zich concentreert op een van de drie voorstellen - dat van een "Burgerparlement" - zal het woord geven aan de verschillende actoren die bij dit voorstel betrokken zijn, en zal een open debat mogelijk maken met deelnemers uit alle lagen van de bevolking.

Voor wie?

Voor al onze leden. Dit webinar zal plaatsvinden in het Frans en het Nederlands.

Waarom deelnemen?

Het is duidelijk dat we worden geconfronteerd met een ongekende milieucrises. Maar hoe zit het met onze democratie? Zouden nieuwe democratische instrumenten ons kunnen helpen om de impasse waarin we ons bevinden te doorbreken?

Programma

Welkomstwoord

Lara Piret, The Shift

Introductie

Pierre-Etienne Vandamme, Chercheur postdoctoral FNRS à l’Université Libre de Bruxelles

Het Burgerparlement

Sébastien Hendrickx en Youna Marette, Het Burgerparlement

Conclusies - Bronnen van legitimiteit en rechtsgrondslagen in Belgiƫ

Michel Cordier, co-oprichter en administrator van Grands-Parents pour le climat, promoteur van « Forum pour la Transition »

Debat met de deelnemers
Einde van het evenement

Wil je meer weten over deze activiteit? Ik help je graag verder.

Lara Piret


Praktische informatie

Datum

Uur

Adres

Webinar (via Zoom)
Op Google Maps

Ik schrijf me in

Nog geen lid? Ontdek alle voordelen van The Shift!

Bekijk alle activiteiten