European Business & Nature Summit 2020

In 2020 wordt de European Business and Nature Summit in Brussel georganiseerd (2 dagen). Met onze partners willen we de groeiende beweging van bedrijven versterken die de natuur als onderdeel van de oplossingen voor economisch welzijn beschouwen.

Wat?

Na een succesvolle conferentie in Madrid in 2019, volgt op 8 en 9 december 2020 in Brussel een nieuwe European Business and Nature Summit (EBNS) om de groeiende beweging te versterken van bedrijven in Europa en daarbuiten die mens en natuur centraal stellen in hun strategie en herstelplannen.

De deelnemende bedrijven en financiële instellingen zullen hun ervaringen uitwisselen over hoe ze biodiversiteit en natuurlijk kapitaal praktisch integreren in hun bedrijfsmodellen, hoe ze hun impact op de natuur meten en verminderen en hoe ze de natuur deel uit laten maken van de oplossing voor de huidige uitdagingen. Daarbij zal bijzondere nadruk worden gelegd op de rol die KMO's kunnen spelen en op de instrumenten die reeds beschikbaar zijn om hen te gidsen en voor te bereiden op de toekomst.

Voor wie?

Deze top is gericht op KMO's, grote bedrijven en financiële instellingen met een langetermijnvisie, ook als ze minder vertrouwd zijn met het thema biodiversiteit. We verwachten 300 à 400 deelnemers, waaronder ook vertegenwoordigers van lidstaten, lokale en regionale overheden, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld.

Waarom deelnemen?

In het licht van de inspanningen van landen om de COVID-19-crisis en de economische gevolgen ervan te boven te komen, hebben bedrijven meer dan ooit de behoefte – maar ook de kans – om hun relatie met mens en natuur te herzien. Door zich in te zetten voor een groen herstel zullen bedrijven aan veerkracht winnen én ook op de lange termijn blijven floreren. Nieuwe uitbraken en epidemieën voorkomen en onze veerkracht vergroten, kan enkel door de biodiversiteit en de natuurlijke ecosystemen te beschermen en te herstellen, zoals wordt benadrukt in het herstelplan van de EU en de onlangs goedgekeurde EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Hoe?

Dit evenement is een initiatief van het EU B@B Platform van de Europese Commissie, samen met de Belgische Federale overheid en het Vlaams Gewest, The Shift, en de Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

De voertaal van dit evenement is Engels.

Wil je meer weten over deze activiteit? Ik help je graag verder.

Lara Piret


Praktische informatie

Datum

Adres

Brussel
Op Google Maps

Nog geen lid? Ontdek alle voordelen van The Shift!

Bekijk alle activiteiten