Bedrijven, milieuorganisaties en overheden stimuleren biodiversiteit via Green Deal

Sustainable Development Goal(s): 15. Life on land17. Partnerships for the goals

Priorities for change:
Bedrijven, milieuorganisaties en overheden stimuleren biodiversiteit via Green Deal

Op 20 september lanceerden meer dan 110 bedrijven, organisaties en (lokale) besturen samen met Minister Schauvliege de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit. Ze engageren zich om de komende drie jaar zo'n 1.250 hectare bedrijfsterrein met permanente of tijdelijke natuur in te richten. Het Departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en studiebureau Corridor namen het initiatief voor deze Green Deal.

Win-win voor bedrijf en natuur

Waarom zet de Vlaamse Overheid het licht op groen voor deze Green Deal? Simpel: investeringen in meer biodiversiteit op bedrijventerreinen zorgen voor de bescherming en het herstel van natuurwaarden. Ze versterken het “groenblauwe netwerk” en zorgen zo voor een gezondere omgevingskwaliteit binnen en buiten de bedrijventerreinen. Meer groen heeft positieve gevolgen voor ons klimaat en draagt onder andere bij aan waterzuivering, brengt verkoeling en zuivert de lucht.

Daarenboven versterkt een rijkere biodiversiteit op en rond bedrijventerreinen ook de gezondheid en het welzijn van de buurtbewoners en eigen werknemers. En maakt ze deze innovatieve bedrijven extra aantrekkelijk om getalenteerd personeel aan te werven en te houden!

Een rijke verscheidenheid aan engagementen

De deelnemers aan deze Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit hebben zelf bepaald welke maatregelen zij zullen nemen om de natuurwaarde van hun terrein te verhogen. Dat kan op verschillende manieren, vaak met vrij eenvoudige maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan streekeigen bomen en planten,  nestgelegenheid, waterpartijen, bloemenweiden, of het bannen van pesticiden.

Ook The Shift draagt haar (natuur)steentje bij tot deze Green Deal. Zo mochten wij mee de zaadjes planten tijdens een eerste bijeenkomst rond biodiversiteit begin 2017. Samen met het Departement Omgeving en een 20-tal leden bedrijven, ngo’s, overheidsdiensten en andere organisaties bekeken we hoe partnerships de biodiversiteit in ons land konden beschermen en verrijken. Het concept van de Green Deal groeide hieruit voort. Waarna wij maar wat graag een hele resem andere bedrijven en organisaties uit ons netwerk naar deze coalitie toeleidden.

Vierde Green Deal in Vlaanderen

De Green Deals zijn een uniek instrument om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’. Het gaat om vrijwillige overeenkomsten tussen (privé) partners en de overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken.

De Green Deal (GD) Bedrijven en Biodiversiteit is de vierde Green Deal in Vlaanderen. The Shift speelde ook een rol als 'ideator' en 'facilitator' bij eerdere Green Deals, zoals Gedeelde Mobiliteit en Circulair Aankopen. Daarnaast hielpen we de methodiek van de Green Deals ook introduceren in Franstalig België, met de onlangs gelanceerde Green Deal Cantines Durablesals eerste resultaat.

Gerelateerde pagina's