Bedrijven verkennen partnerschappen rond biodiversiteit tijdens Change Lab

Sustainable Development Goal(s): 15. Life on land

Priorities for change:
Bedrijven verkennen partnerschappen rond biodiversiteit tijdens Change Lab

Op 27 januari nodigden we een aantal van onze leden uit bij Elia voor ons eerste Change Lab. Een 20-tal leden bedrijven, NGO’s, overheidsdiensten en andere organisaties bekeken er hoe ze samen de biodiversiteit in ons land kunnen beschermen en verrijken.

Gastheer Elia startte de namiddag met een voorstelling van het LIFE Elia project. Via dit initiatief vormt de netbeheerder stroken bebost gebied onder hoogspanningskabels om tot ecologische corridors. Waar vroeger deze corridors om de 3 jaar volledig werden ‘kaal gemaaid’, voert Elia nu samen met milieuorganisaties en landbouwers herstellingsacties uit. Het resultaat is tweeledig: de biodiversiteit in deze stroken wordt versterkt en een gevarieerd publiek wordt bewust gemaakt voor natuurlijke habitats en soorten.

Ondanks een hogere initiële meerkost, blijkt dit project economisch rendabel. Bovendien heeft het ook enkele onverwachte positieve gevolgen. Zo slaagt Elia er via deze aanpak in om een beter contact met lokale bewoners en lokale besturen uit te bouwen. Het bedrijf stelt ook vast dat het project een impact heeft op de medewerkerstevredenheid, door o.a. diversificatie en integratie van ecologische aspecten in de taken van bepaalde medewerkers. Tenslotte heeft het ook een positieve invloed op de ‘public acceptance’ van hoogspanningslijnen en -werven. De Europese subsidieperiode voor het pilootproject loopt binnenkort af, maar Elia rolt de aanpak verder uit en zal ze toepassen bij nieuwe werven.

Geïnspireerd door dit knappe praktijkvoorbeeld, bespraken de deelnemers nadien met elkaar hoe ze dit ook in hun eigen context zouden kunnen toepassen. Voor organisaties als Infrabel en Eandis was het Elia-voorbeeld zo goed als onmiddellijk te vertalen naar de eigen context, rekening houdend met specifieke voorwaarden zoals budgettaire beperkingen en veiligheid. Andere spelers gaven dan weer aan dat specifieke factoren van LIFE Elia, zoals het stabiele karakter van hoogspanningslijnen doorheen de tijd, niet voorkomen in de gemiddelde bedrijfscontext.

Wel kwamen twee concrete aanknopingspunten naar boven voor organisaties die verder rond biodiversiteit aan de slag willen gaan:

 

  • De FOD Leefmilieu heeft samen met de regionale administraties een online-tool ontwikkeld waarmee bedrijven concrete initiatieven rond biodiversiteit kunnen identificeren. Deze tool werd voorgesteld tijdens de conferentie Biodiversity at the heart of Business.

 

  • Het Departement LNE van de Vlaamse Overheid verwees naar het project 2B-Connect dat ondersteuning biedt bij het vergroenen van bedrijventerrein (en gedeeltelijke subsidiëring van het plantgoed). Geïnteresseerde bedrijven kunnen hier nog steeds instappen!
2017.02 Biodiversity_2BConnect.pdf
| 901.7kb
Downloaden

Onze projectwerking rond biodiversiteit groeit voort uit de Partnerschapspartituur. Via deze methodiek, ontwikkeld met de steun van MVO Vlaanderen, willen we dit jaar aantal samenwerkingen uit de Sustainable Partnerships Award op grotere schaal helpen uitbouwen.