België loopt voorop met label voor duurzame beleggingen

Sustainable Development Goal(s): 8. Decent work and economic growth13. Climate action17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Transversal
België loopt voorop met label voor duurzame beleggingen

Op 23 september lanceerde de VN de Principles for Responsible Banking. Banken die deze principes onderschrijven, engageren zich om hun bijdrage aan een duurzame samenleving te vergroten. België heeft daar niet op gewacht: er wordt al een tijdje naarstig gewerkt aan een onafhankelijk keurmerk voor duurzame financiële producten. “De eerste labels worden uitgereikt in november”, vertelt Tom Van den Berghe van sectorfederatie Febelfin.

Tien jaar na het begin van de financiële crisis hangt er nog altijd een zweem van wantrouwen rond de banksector. Om haar rol en verantwoordelijkheid als katalysator in de transitie kracht bij te zetten, kunnen banken de Principles for Responsible Banking van de VN onderschrijven. Zo engageren ze zich om binnen de vier jaar een traject af te ronden waarbij ze hun positieve en negatieve impact op de samenleving analyseren, doelstellingen vastleggen om hun positieve impact te vergroten en de negatieve te verkleinen, en daarover transparant te rapporteren.

Koploper

Ook de EU boog zich al over het onderwerp, met onder meer een actieplan voor duurzame financiering. “België is al lang een voorloper op het vlak van duurzaam beleggen”, zegt Tom Van den Berghe. “Al in 2001 hebben we normen opgesteld over duurzaam beleggen. Toen ging het weliswaar om louter aanbevelingen, met een beperkte scope. Begin 2019 kregen ze een grondige update. Ze gaan nu veel breder en we verbinden er ook een erkenning aan. Waar de initiatieven van de EU en de VN voorlopig nog blijven hangen in de theorie, slaan wij met ons label reeds de brug naar de praktijk.”

De eerste labels worden in november uitgereikt. Er was veel vraag naar. Van den Berghe: “Zowel de gewone consument als de grote institutionele beleggers zijn meer en meer op zoek naar duurzame beleggingsoplossingen. Zeker wie belegt op lange termijn, zoals institutionele beleggers, hecht veel belang aan duurzaamheid en de vraag waar onze wereld over twintig of dertig jaar zal staan.”

Heel wat banken promoten daarom ‘groene’, ‘duurzame’, ‘ethische’ of ‘verantwoorde’ beleggingen. “Het gebrek aan een overkoepelend kader leidde tot een wildgroei aan benamingen, wat de transparantie niet ten goede komt. Ook het risico op greenwashing loert om de hoek: daarbij is duurzaamheid niet meer dan een laagje vernis zonder inhoud. Met het nieuwe label willen we orde scheppen in de chaos. Het duurzame karakter van het product is ook gegarandeerd: dat wordt gecontroleerd door een onafhankelijke auditeur, een partnerschap van Forum Ethibel, ICHEC Brussels Management School en de Universiteit Antwerpen. Het label moet bovendien jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. De finale goedkeuring gebeurt door een comité waarin onder meer The Shift vertegenwoordigd is (zie tekst in het cursief, red.). De banken betalen daarvoor enkel een kostendekkende vergoeding.”

Klimaatneutraal beleggen

Enkel beleggingsproducten die voldoen aan de nieuwe minimumnormen voor duurzame beleggingen komen in aanmerking. Van den Berghe: “Die normen houden onder meer rekening met het goed bestuur van de bedrijven waarin belegd wordt, hoe ze omgaan met hun werknemers, wat hun impact is op de lokale gemeenschappen waarin ze actief zijn, en met hun impact op het milieu.”

Klimaatverandering is een belangrijke factor. “Energiebedrijven die werk maken van de transitie naar hernieuwbare energie kunnen een plaats krijgen in een duurzaam product. Bedrijven die steunen op steenkool zijn daarentegen uitgesloten. Dat sluit aan bij het klimaatakkoord van Parijs: we verwachten niet dat alle bedrijven vandaag al CO2-neutraal zijn, maar ze moeten wel bezig zijn met de omslag, om in 2050 die doelstelling wél te halen. We hopen dat zoveel mogelijk financiële instellingen zich achter de normen zullen scharen, zodat duurzaam beleggen uiteindelijk de standaard wordt.”

The Shift: “De financiële sector is een belangrijke hefboom in de duurzame transitie”

Bij The Shift zijn we allemaal overtuigd van het enorme belang van de financiële sector bij de transitie naar een duurzame samenleving. De sector is een hefboom, die met haar beleggings- en kredietbeslissingen duurzame initiatieven kan sturen en mee tot stand kan brengen. We aarzelden dan ook geen moment toen Febelfin ons vroeg om mee te werken aan het opstellen van de duurzame normen. Niet alleen onze expertise over duurzaamheid bleek daarbij waardevolle input, maar ook het feit dat we heel wat institutionele investeerders onder onze leden tellen die bezig zijn met klimaatvriendelijk investeren. Zij bekijken het onderwerp immers met een frisse blik. 

Ook in de toekomst blijft The Shift betrokken. Zo zetelt onze directrice, Marie Delvaulx, in de board die beslist over de toekenning van het label aan beleggingsproducten. De board zal ook een visie ontwikkelen op de verdere evolutie van de duurzame normen. Die zullen tweejaarlijks herzien en aangescherpt worden in functie van de nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.