Campagne SDG Voices op volle snelheid

Campagne SDG Voices op volle snelheid

In september 2016 stelden wij samen met het FIDO 8 organisaties aan om de SDG’s in België uit te dragen. Een half jaar later weerklinken de campagnes van deze SDG Voices over het hele land. Hieronder vindt u een overzicht van de meest markante en interessante acties.

Kort na hun benoeming maakte 11.11.11 een stand van zaken op van de SDG’s in België. Uit een bevraging van CNCD-11.11.11 bleek dat slechts 10 procent van de bevolking ervan gehoord heeft en dat het merendeel deze ambitieuze ontwikkelingsagenda weinig realistisch vindt. Reden te meer dus om via concrete actie aan te tonen dat de doelen weldegelijk haalbaar zijn tegen 2030!

Op het Paleis en in de Senaat

Begin 2017 deelden de Voices hun geplande acties met Koningin Mathilde tijdens een werkoverleg op het paleis. Ze wisselden er van gedachten over het belang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en bekeken hoe ze deze samen verder kunnen promoten in België. Als wereldwijde pleitbezorgster voor de SDG’s, nodigde de Koningin iedereen van harte uit om de krachten te bundelen en onderstreepte ze zelf ook het belang van een open dialoog tussen de verschillende actoren.

GoodPlanet Belgium trapte hun campagne af via de tentoonstelling Human Migration, waarmee ze de geschiedenis en toekomst van een duurzame samenleving schetsten. Nadien brachten ze vrouwelijke volksvertegenwoordigers en een aantal Brusselse jongeren samen in de Senaat. Ze debatteerden er over gendergelijkheid in het kader van de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Ook DUO for a JOB bereidt trouwens een videocampagne voor rond het wegwerken van ongelijkheid.

SDG Challenges & Food for thought

Stad Gent zet sinds begin maart op een ludieke manier de SDG’s in de kijker via 5 SDG Challenges. Zo dagen ze bv. de stad Sint-Niklaas en haar inwoners uit om minder vlees te eten, proberen ze samen met Genk iedereen feminist te maken en kruipen ze met de Stad Luik achter de schoolbanken voor een lesmarathon. Op volgende link vindt u meer info over alle uitdagingen en de deelnemers.

Stad Gent werd onlangs trouwens bekroond met de eerste Food Waste Award voor hun initiatieven rond voedselrecuperatie, waar o.a. ook Colruyt bij betrokken is. Bond Beter Leefmilieu van haar kant, voedt het debat rond de SDG’s met inspirerende filmpjes. Ontdek hieronder hoe ze initiatieven rond duurzaam omgaan met voedsel en mobiliteit in beeld brengen. En wie naar nog meer duurzame voeding snakt, kan zeker terecht op de Petite Foire die Mouvement Action Paysanne (MAP) ook dit jaar in juli organiseert.

 

Al deze SDG Voices werden op 26 september 2016 aangesteld om de duurzame ontwikkelingsagenda van de VN bekend te maken bij het grote publiek. Al hun initiatieven worden verzameld op de website sdgs.be, samen met SDG-acties van andere organisaties. Daarnaast kunt u ons altijd contacteren voor een gedetailleerde planning van al hun acties t.e.m. dit najaar.