Klimaatvriendelijk investeren op de agenda

Sustainable Development Goal(s): 13. Climate action17. Partnerships for the goals

Priorities for change: EnergyTransversal
Klimaatvriendelijk investeren op de agenda

Volgens het DivestInvest-netwerk hebben wereldwijd 985 institutionele investeerders, die samen 6,24 biljoen dollar vertegenwoordigen, in 2018 aangekondigd dat ze hun geld zullen wegtrekken uit fossiele brandstoffen. Maar van een echte aardverschuiving op de financiële markten kan je nog niet spreken. Met een ‘lerend netwerk’ zette The Shift, weliswaar op kleine schaal, woorden om in daden.

Voorlopig zijn ze met zijn zevenen: de financiële managers van academische instellingen, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen die vier keer per jaar samenkomen om van elkaar te leren over ‘desinvesteren’. Al spreekt Bart Corijn van The Shift, die het lerend netwerk begeleidt, liever van klimaatvriendelijk investeren. “We hebben gemerkt dat de term divestment een negatieve bijklank heeft. In de financiële wereld wordt die term vooral geassocieerd met ideologie en activisme.” Soms wordt de term ook erg eng geïnterpreteerd, waardoor sociale aspecten en elementen voor goed bestuur te fel naar de achtergrond verdwijnen.

Trage transitie

Die negatieve terminologie is slechts een van de redenen waarom de transitie traag verloopt. “CFO’s en bestuurders hebben ook vragen over een eventueel verlies aan rendement. Terwijl dat een mythe is. Verschillende studies hebben aangetoond dat er geen verschil is qua rendement tussen een portefeuille met of zonder fossiele brandstoffen.” Maar wat voorlopig wel een bottleneck vormt, is het aanbod. “Fondsen willen graag een groot bedrag investeren. En momenteel zijn er nog te weinig grootschalige groene projecten waarin ze kunnen beleggen.” Tegelijk zijn institutionele investeerders op zoek naar welke duurzaamheidsdata voorhanden zijn en hoe die geïnterpreteerd kunnen worden.

Toekomstgerichte investeringen

The Shift benaderde de financiële managers van haar netwerk om de meerwaarde te tonen van dit traject. “Het was belangrijk dat zij, en niet de CSR-managers, deelnamen. Zij nemen de financiële beslissingen en hebben een directe lijn met de raad van bestuur.” Om hen over de streep te trekken ging The Shift persoonlijk bij hen langs. “We legden hen uit waarom het wel een goede keuze is om te investeren in klimaatvriendelijke oplossingen. Enerzijds werkt Europa aan een regelgeving rond duurzame financiering en anderzijds zijn fossiele brandstoffen het schoolvoorbeeld van stranded assets. Dat zijn investeringen die nu nog geld opleveren, maar binnen tien jaar verlieslatend zullen zijn.

Om haar betoog kracht bij te zetten, liet The Shift een studie uitvoeren. Forum Ethibel, een non-profitorganisatie met expertise op het vlak van duurzame investeringen, stelde op basis van wetenschappelijke rapporten een document samen dat organisaties als leidraad kunnen gebruiken om over te schakelen op een koolstofarme investeringsportefeuille.

Maar kennis is slechts één element. Het lerend netwerk biedt een vertrouwelijke omgeving om van gedachten te wisselen over hoe een combinatie van positieve en negatieve investeringen – waar investeer je méér in, wat sluit je uit – een klimaatvriendelijk kader kan laten ontstaan.

Jeroen Vanden Berghe, Chief Logistics Adminstrator aan de UGent, voegt toe: “De UGent ambieert heel nadrukkelijk om oplossingen te willen aanreiken voor de grote ecologische, sociale en economische uitdagingen waar we vandaag voor staan. Meer dan ooit blijkt die ambitie uit ons onderwijs en onderzoek, maar ook uit de keuzes die we in onze eigen bedrijfsvoering maken. Een duurzame beleggingsstrategie maakt daar sinds enkele jaren onlosmakelijk deel van uit: daarover ervaringen delen met anderen met dezelfde ambities, maar ons ook door hen laten inspireren. Dat werd mogelijk gemaakt in het lerend netwerk Klimaatvriendelijk Investeren van The Shift. Het versterkte de wind onder onze vleugels; en we hopen dat we ook anderen lieten vliegen.”

Klankbord voor peers

Maar is zo’n lerend netwerk wel de juiste plaats om het over financiën te hebben? Is een individuele begeleiding niet meer geschikt? “Wij zijn geen financiële adviseurs. Onze bedoeling is de deelnemers de kans te geven om met peers van gedachten te wisselen. Zo horen ze van elkaar welke argumenten aanslaan bij de raad van bestuur en welke niet.” Alles gebeurt ook in een niet-commerciële context, los van elk waardeoordeel. “We zeggen hen niet waar ze wel of niet in mogen investeren. Dat beslissen ze zelf.” Corijn benadrukt dat het lerend netwerk uitdrukkelijk inzette op implementatie. “De financiële managers formuleren concrete acties waarmee ze naar hun raad van bestuur kunnen stappen.”

Door inzichten te delen en kennis af te toetsen worden concrete stappen gezet naar uitdagende en werkbare klimaatvriendelijke investeringen.

Paul Jolie, Financieel Directeur aan de KU Leuven: “Het lerend netwerk was voor ons zowel inspirerend als motiverend en leidde tot concrete/evenwichtige/doordachte actie.  Zo werken we graag…”

Leden vermeld in dit artikel

Ander nieuws