Rapportering niet-financiële informatie verplicht voor organisaties van openbaar belang

Sustainable Development Goal(s): 10. Reduced inequalities16. Peace, justice & strong institutions

Priorities for change:
Rapportering niet-financiële informatie verplicht voor organisaties van openbaar belang

De rapportering over niet-financiële informatie en informatie over diversiteit wordt steeds belangrijker. Voortaan is de EU-richtlijn hierrond ook wettelijk verplicht in België voor de grootste organisaties van openbaar belang. Onder meer de grootste beursvennootschappen, banken en verzekeraars moeten nu rapporteren over milieu- en sociaal beleid en diversiteit.

Op 11 september 2017 verscheen de wet betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie in het Belgisch Staatsblad. Deze vloeit voort uit de Europese richtlijn (2014/95/EU). De wet is van toepassing op de grootste organisaties van openbaar belang (OOB). Dit zijn:
 

 • Beursvennootschappen
 • Banken
 • Verzekeraars
 • Instellingen die door de overheid als organisatie van openbaar belang worden aangewezen.


Het gaat om grote organisaties die ten minste 500 werknemers hebben. Daarnaast hebben ze een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro of een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro.

De voornaamste reden voor de EU-richtlijn is transparantie aanmoedigen. Dit vergroot het vertrouwen bij investeerders, consumenten en andere stakeholders. De Belgische wet moet ervoor zorgen dat investeerders de risico’s van hun investering beter kunnen inschatten. Het bevordert ook de eenvormigheid van rapportage over niet-financiële informatie en informatie over diversiteit.

Over de rapportage

Een OOB moet volgens de wet inzicht geven in hoe zij in haar eigen bedrijfsvoering en waardeketen omgaat met:
 

 • milieu-, sociale en personeelszaken
 • respect van mensenrechten
 • bestrijding van corruptie en omkoping.


Daarbij moeten ze voor elk van deze thema’s informatie geven over:

 • Het gevoerde beleid
 • De resultaten van het gevoerde beleid
 • De voornaamste risico’s en beheersing van deze risico’s
 • Niet-financiële prestatie-indicatoren.


Er geldt ook het comply-or-explain principe. Dit betekent dat als de OBB geen diversiteitsbeleid voert of niet rapporteert over bepaalde niet-financiële informatie, ze dit moet motiveren. De wet treedt retroactief in werking en geldt voor het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2017 of gedurende het kalenderjaar 2017.

Internationale ondersteuning

Heb je als grote organisatie van openbaar belang vragen bij deze wet of de naleving ervan? Contacteer ons dan gerust voor de nodige ondersteuning!

Daarnaast helpen we uiteraard ook alle andere soorten organisaties die hun weg zoeken in het complexe landschap van duurzaamheidsverslaggeving. Zo werken we als Global Network Partner van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mee aan hun Reporting Exchange. Dit is een gratis online platform die je toegang verleent tot betrouwbare, vergelijkbare informatie over de wereldwijde eisen en bronnen rond duurzaamheidsrapportage.