Waarom Redefining Value?

Sustainable Development Goal(s): 17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Redefining Value
Waarom Redefining Value?

Organisaties zijn zich steeds meer bewust dat onze huidige economische modellen moeten evolueren. Het programma Redefining Value wil inspireren en samen met onze leden de stap zetten naar een maatschappij en economisch model waarin het begrip waardecreatie een nieuwe definitie krijgt.

Waarde herdefiniëren – door  de impact op het milieu, de maatschappij en governance  te integreren - brengt tal van voordelen met zich mee. Het laat organisaties toe risico’s te analyseren en te beheren, concurrentievoordeel te behalen en nieuwe opportuniteiten te grijpen.

Ons huidig financieel systeem meet louter economisch en financieel kapitaal, terwijl een groot deel van de gecreëerde of verloren waarde afkomstig is van andere bronnen, met name:
 

  • menselijk kapitaal, waaronder bijvoorbeeld de waarde van geïnspireerde/meer geëngageerde werknemers of een lager personeelsoverloop;
  • sociaal kapitaal, dat wordt gecreëerd door relaties op te bouwen met alle stakeholders (zoals lokale gemeenschappen);
  • natuurlijk kapitaal, of de manier waarop we het ecosysteem beschermen en herstellen en die op lange termijn waarde creëert.
     

Dit programma presenteert waardeherdefiniëring vanuit verschillende perspectieven, zoals Risk Management (op vlak van milieu, maatschappij en governance), meting van niet-financieel kapitaal, ‘sustainable finance’ of de ontwikkeling van nieuwe business modellen.

Zo organiseren we thematische workshops en panels met getuigenissen van leden die reeds aan de slag zijn met dit thema en leggen we, als National Point of Contact van de World Business Council for Sustainable Development en CSR Europe, de link met internationale initiatieven.

Dit traject zal je helpen de modellen van morgen samen vast te leggen.