Profiel

Be Planet, een Belgische stichting van openbaar nut, ondersteunt duurzame, lokale en innovatieve projecten die een positieve impact op het leefmilieu nastreven (voeding, biodiversiteit, mobiliteit, energie, ...) We richten ons op burgergroeperingen, verenigingen, stichtingen en coöperaties. Om dit te realiseren zamelt Be Planet fondsen in bij de overheid, bedrijven en burgers. Be Planet, une fondation belge d'utilité publique, soutient des actions innovantes, durables et locales dans une démarche positive en faveur de l’environnement (mobilité, énergie, alimentation, biodiversité, ...). Aujourd’hui, devant la nécessité de prendre soin de notre planète, les initiatives des citoyens se multiplient. Pour encourager et rendre possibles ces initiatives variées, Be Planet récolte des fonds auprès de ceux qui veulent contribuer directement et positivement à la transformation de notre société, c-à-d les pouvoirs publics, les sociétés et les citoyens.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

7. Affordable and clean energy

Be Planet ondersteunt een brede waaier aan initiatieven die een positieve impact hebben op het leefmilieu. Hieronder verstaan we o.a. volgende thema's: biodiversiteit, mobiliteit, energie, voeding, ... Be Planet soutient une variété de projets qui ont un impact positif sur l’environnement, que ce soit lié à la biodiversité, l'alimentation, l'énergie, la mobilité, ... tout projet est la bienvenue.

12. Responsible consumption and production

Be Planet ondersteunt een brede waaier aan initiatieven die een positieve impact hebben op het leefmilieu. Onder deze waaier verstaan we o.a. volgende thema's: biodiversiteit, mobiliteit, energie, voeding, ... Be Planet soutient une variété de projets qui ont un impact positif sur l’environnement, que ce soit lié à la biodiversité, l'alimentation, l'énergie, la mobilité, ... tout projet est la bienvenue.

13. Climate action

Be Planet zet zich in voor een wereld waarin iedereen naar eigen kunnen de handen uit de mouwen steekt en zo bijdraagt aan een gezonde planeet. Het doel: een gezond en gelukkig leven voor de mens in een gezonde en evenwichtige leefomgeving. Be Planet œuvre pour un monde où chacun agit, à son échelle, pour que l’Homme vive heureux dans son environnement.

17. Partnerships for the goals

Samen met bedrijven willen we de missie van Be Planet realiseren zodat talrijke projecten mogelijk worden gemaakt. Samen werken we een formule op maat uit die perfect aansluit bij de realiteit van het bedrijf. Be Planet stelt concrete en creatieve ideeën voor, perfect aangepast aan de onderneming in kwestie. Les entreprises se soucient de plus en plus du monde qui les entoure. Be Planet les aide à agir près de chez eux en faveur de l’environnement. Grâce à eux, des projets innovants de développement durable pourront voir le jour. Ils soutiennent ainsi des citoyens et des associations de tout un secteur à contribuer positivement à notre société.

11. Sustainable cities and communities

Projecten die door burgers gedragen worden, hebben vaak een concrete impact op de lokale socio-economie. Daarom betrekken we regionale overheden zoals steden in de strategie van Be Planet. Les projets ont souvent aussi un impact positif et concret sur la socio-économie locale. C'est pourquoi nous impliquons les autorités locales dans la stratégie de Be Planet.