Profiel

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

8. Decent work and economic growth

BRS steunt microfinancieringsinstellingen in Afrika en Latijns-Amerika die microkredieten, microspaarformules en microverzekeringen aanbieden op coöperatieve basis. In eigen land zetten we ons in om mensen te informeren over microfinancieren en microverzekeren. En om hen warm te maken voor deze vorm van internationale samenwerking.