Profiel

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

12. Responsible consumption and production

Hout is als natuurlijke, hernieuwbare grondstof alvast met voorsprong een van de beste materialen waarover we beschikken, maar belangrijk hierbij is uiteraard dat het hout zijn herkomst vindt in verantwoord beheerde bossen. De Forest Stewardship Council (FSC) streeft naar duurzaam bosbeheer wereldwijd via boscertificering. FSC gecertificeerde bossen worden beheerd en gecontroleerd volgens strenge criteria op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Ook de weg tussen bos en eindproduct wordt doorheen de handelsketen op onafhankelijke wijze gecontroleerd en gecertificeerd. Naast de focus op duurzaam bosbeheer, zet FSC bovendien ook sterk in op recyclage van de grondstof. Een FSC keurmerk op een hout-, papier- of ander bosproduct biedt dan ook de beste garantie dat het product bijdraagt aan een duurzaam bosbeheer wereldwijd. Naast de focus op de duurzame herkomst van hout- en afgeleide producten, geeft FSC Belgiƫ ook aandacht aan het verantwoord gebruik van de grondstof via praktisch advies rond duurzaam houtgebruik in bredere zin, of informatie rond een verantwoord papiergebruik.

15. Life on land

De Forest Stewardship Council (FSC) promoot ecologisch geschikt, sociaal correct en economisch leefbaar bosbeheer van bossen wereldwijd. Wereldwijd is er bijna 200 miljoen hectare FSC gecertificeerd bos, verspreid over alle continenten. Ook in Belgiƫ heeft FSC boscertificering voet aan grond, met ongeveer 23.000 ha FSC gecertificeerd bos (cijfers nov 2016). Een FSC gecertificeerd bos wordt beheerd volgens strikte criteria, waarbij er heel wat vereisten zijn naar het instandhouden (of versterken) van het bosecosysteem, de aanwezige biodiversiteit en allerhande bosfuncties op vlak van waterhuishouding, bodemgesteldheid en zo veel meer. Hiernaast zijn er ook heel wat criteria op socio-economisch vlak die direct en/of indirect bijdragen aan andere SDGs. Kiezen voor FSC-gecertificeerde producten, is dus ook kiezen voor een beter bosbeheer en bosbehoud wereldwijd.