Profiel

De Marine Stewardship Council (MSC) is een internationale non-profitorganisatie die werd opgericht om het probleem van niet-duurzame visserij aan te pakken. De missie van MSC is om door middel van het milieukeurmerk en het certificeringsprogramma voor visserijen bij te dragen aan gezonde oceanen vol leven, waardoor ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van een weelde aan visserijproducten en zeevruchten. Dit alles kan bereikt worden door duurzame vispraktijken te erkennen en te belonen, invloed uit te oefenen op de keuze van consumenten bij het kopen van visserijproducten en door de markt voor visserijproducten te transformeren naar een markt op duurzame grondslag. Vandaag is 12% van de mondiale wilde visvangst uit de zee MSC gecertificeerd. Een bijkomende twee procent zit in het beoordelingsproces naar certificatie toe. Langzaamaan nemen ook vissers in de Noordzee duurzame methodes aan omdat ze merken dat ze daardoor nieuwe markten kunnen aanboren en betere prijzen krijgen voor hun vis. De MSC certificatie speelt hierbij een belangrijke rol. Het keurmerk met de blauwe vis wordt enkel toegekend aan wilde vis-, schaal- en schelpdierproducten van visserijen die volgens de MSC-standaard, een wetenschappelijke maatstaf voor duurzame visserij, zijn gecertificeerd. MSC beheert twee standaarden: een visserijstandaard en een traceerbaarheidsstandaard. De eerste legt criteria vast om de duurzaamheid van een visserij te beoordelen, de tweede zorgt ervoor dat we zekerheid aan de consument kunnen bieden over de duurzame herkomst van visserijproducten, van oceaan tot bord. Het MSC ecolabel dient daarbij als communicatiemiddel naar de consument toe. Duurzame visserij wordt zo aan een markt gekoppeld waarin duurzaamheid meer en meer de standaard wordt. Het MSC-keurmerk wordt beschouwd als het meest geloofwaardige, wereldwijd toegepaste milieukeurmerk voor wild gevangen vis. De beoordeling van visserijen en bedrijven tegen de MSC standaarden gebeurt uitsluitend door onafhankelijke derde partijen. Daardoor kan MSC geloofwaardig in gesprek gaan met partners of naar de consument toe.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

14. Life below water

Wij werken al meer dan 20 jaar samen met wetenschappers, visserijen, visproducenten en andere betrokken partijen om onze standaard te ontwikkelen en duurzame visserij te stimuleren. Sinds enkele jaren worden concrete en positieve veranderingen in de oceaan ten gevolge van het MSC programma opgevolgd en gepubliceerd in een jaarlijks Global Impact Report. De vooruitgang van het MSC programma wordt gebruikt als indicator in de Aichi CBD doelen (UN Convention on Biological Diversity). Daarnaast wordt de impact van MSC ook gekaderd in relatie tot de UN Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit geldt in belangrijke mate voor SDG 14 rond duurzaam beheer van oceanen en mariene hulpbronnen.

2. End hunger

De vooruitgang van het MSC programma wordt gekaderd in relatie tot de UN Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit geldt ook voor SDG 2 rond voedselvoorziening. Vis is een belangrijke bron van proteïnen voor bijna 3 miljard mensen - visbestanden in evenwicht zorgen ook voor een blijvende bron van voeding voor de volgende generaties.

8. Decent work and economic growth

De vooruitgang van het MSC programma wordt gekaderd in relatie tot de UN Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit geldt ook voor SDG 8 rond economische productiviteit. Vis is voor vele miljoenen mensen de belangrijkste bron van inkomsten en is met een waarde 500 miljard US dollar het meest verhandelde voedingswaar ter wereld. Visbestanden in evenwicht zorgen ook voor een stabiele bron van inkomsten.

MSC Global Impact Report 2017
| 6.41 MB
Downloaden