Profiel

Wij helpen KMO's bij het implementeren van hun duurzaamheidsbeleid en/of de 17 SDG's. Analyse gevolgd door een plan op maak. Duurzaamheidsverslaggeving volgens GRI of 17 SDG's initiƫren.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

4. Quality education

Bedrijven aanmoedigen om voldoende te investeren in opleidingen. Zowel door het laten volgen van opleidingen door werknemers al door het aanbieden van stageplaatsen, werkplekleren, duaal leren of het tewerkstellen van mensen met een leerachterstand of een leerbeperking.

6. Clean water and sanitation

Het belang van schoon water en sanitair benadrukken en de nodige maatregelen voorstellen ter verbetering van bestaande infrastructuur.

7. Affordable and clean energy

Mogelijkheden aanreiken om beter om te gaan met energy en bedrijven begeleiden naar een energietransitie.

12. Responsible consumption and production

Trajecten opzetten rond circulaire economie, verbeteren van het afvalbeleid binnen organisaties. End-of-waste en samenwerkingen organiseren.

15. Life on land

Biodiversiteit promoten en bedrijven helpen om actief te werken aan biodiversiteit.

17. Partnerships for the goals

Samenwerkingen tot stand brengen tussen bedrijven en organisaties om de 17 SDG's te realiseren, er communicatie rond te voeren en initiatieven uit te werken.