Profiel

In het Netwerk tegen Armoede werken 60 verenigingen uit Vlaanderen en Brussel, die als uiteindelijke doelstelling het bannen van armoede en sociale uitsluiting hebben. Binnen de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. Deze verenigingen kunnen voor ondersteuning van hun werking beroep doen op het team van het Netwerk tegen Armoede. Ook de onderlinge uitwisseling van ervaringen, visies, succesverhalen en leerprocessen tussen de verenigingen is een belangrijke opdracht voor het Netwerk. Op basis van de ervaringen en de meningen van de mensen in armoede maken de verenigingen en het Netwerk dossiers op en stappen daarmee naar de overheid, de betrokken diensten, het brede middenveld en de publieke opinie. Ook op juridisch vlak ondernemen wij acties. Dit alles met het oog op armoedebestrijding. Het Netwerk tegen Armoede werkt ook aan de verbetering van de beeldvorming rond mensen in armoede en het wegwerken van vooroordelen. Armoede bestrijden werkt niet zonder het beleid van de overheid bij te sturen of soms helemaal om te gooien. Daarom werken alle verenigingen binnen het Netwerk tegen Armoede actief aan beleidsdossiers. Het Netwerk signaleert knelpunten uit de dagelijkse praktijk, maar formuleert ook beleidsvoorstellen. Die komen tot stand door dialoog met mensen in armoede. Rond deze standpunten wordt samen met mensen in armoede actief gelobbyd en actie gevoerd bij de verschillende overheden in ons land.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

8. Decent work and economic growth

By our commitment to the Charter ‘Decent Work for All, we recognize the unique skills and talent every person can offer, regardless their gender, age, sexual orientation, cultural or social background, disability, or personal situation. We acknowledge that all actors from different sectors –private, social, public -need to join forces to integrate unemployed people in the labour market and address the obstacles to professional integration. We want to build well-connected ecosystems in which we collaborate to increase social impact. We express our commitment towards Decent work for all, including inclusive recruiting, and we will act in accordance of the charter. This means to us, as an actor of social sector, striving actively to identify beneficiaries that can benefit from partnerships also to understand their challenges in order to connect them with the right actors. Beside this, ours responsibilities include to support the beneficiaries and partners during and after the partnership by providing continuous support and advices and further to ensure knowledge ‘sharing with other parties As one with all actors, we will define and communicate a target and action plan for inclusive recruiting to reflect the diversity of society in the workforce. We will leverage the organization’s resources to have an impact on decent work for all (internships, expertise, volunteering, lobbying, funding). We will contact other organizations to create or join the ecosystem to reach the target for inclusive workforce (recruiting and retention). We will share best practices with other organizations to inforce the ecosystem for decent work. We will report on results and lessons learned to decision makers in the companies and our country.