Profiel

QS Consuly is een éénmanszaak die zich toelegt op begeleiding van bedrijven op het vlak van kwaliteitsverbetering. Daarnaast ben ik actief lid van De Quality in Planet Earth Concerns Think Tank (QiPECTT) van de International Academy for Quality (IAQ). Het is vooral vanuit die hoedanigheid en een persoonlijke bekommernis over duurzaamheid dat ik me heb aangesloten bij The Shift.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

13. Climate action

Uiteraard zijn alle SDG's van groot belang maar de grootste bedreiging ligt in de klimaatverandering omdat die een zware impact heeft op heel veel andere SDG's. Klimaatverandering leidt tot toenemende honger, minder biodiversiteit, verzuurde oceanen, etc. Mijn ambitie is dit beter te begrijpen en die kennis aan te wenden om binnen de kwaliteitswereld een grotere bewustwording over het probleem te creëren en systemen te ontwikkelen waar ook kleinere bedrijven mee aan de slag kunnen. Op die manier kan een veel groter draagvlak voor actie gerealiseerd worden.