Profiel

Sarco is een design-gedreven producent van kleding voor gezondheidszorg en bedrijven in diverse sectoren. Sinds zijn ontstaan uit de modebranche brengt Sarco collecties op de markt die een hoge functionaliteit koppelen aan een eigentijdse, modieuze look.Sarco is een familiebedrijf dat van bij de oprichting duurzame waarden vooropstelde die de rode draad zijn voor de volledige bedrijfsvoering. Ook meer en meer klanten verwachten een duurzaam verhaal. Aangezien we de kwaliteit van onze producten en de tevredenheid van onze klanten hoog op de agenda hebben staan, geldt hetzelfde voor duurzaamheid.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

17. Partnerships for the goals

SARCO integreert duurzaamheid in haar business model. De fundamenten van dit model zijn het respecteren van de meest strenge gezondheid- en veiligheidsstandaarden, het produceren van onze kledij met zorg voor onze medewerkers en een bewuste keuze voor duurzame materialen. SARCO investeert in innovatieve en duurzame textielproductie door te kiezen voor de best beschikbare technieken om haar producten zo duurzaam mogelijk te ontwerpen, om afval te reduceren en maximaal hergebruik van haar producten te stimuleren. SARCO garandeert transparantie in de keten Transparantie in deze keten is belangrijker dan ooit. Klanten willen weten of de producten die ze kopen duurzaam en veilig zijn, en op welke manier ze zijn gemaakt. SARCO heeft elke stap in de keten geïdentificeerd en engageert zich om haar duurzaamheidsimpact continu te verbeteren. SARCO kiest voor lokale acties met globale impact In 2016 heeft SARCO haar duurzaamheidsbeleid gelinkt aan de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de United Nations, met focus op SDG 8 (goed werk), SDG 12 (duurzame productie en consumptie) en SDG 13 (klimaat). Deze universele duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties creëren een kader voor overheden en bedrijven om in partnerschap te werken aan de realisatie van 17 concrete doelstellingen die bijdragen tot een duurzame wereld tegen 2030. SARCO wil een significante bijdrage leveren tot deze globale doelstellingen en gelooft in de kracht van dialoog en samenwerking met haar belangrijkste stakeholders: medewerkers, klanten, haar leveranciers, experten en maatschappelijke organisaties. SARCO werkt aan continue verbetering van duurzaamheid van de organisatie De grootste focus van duurzaamheid ligt bij het product, maar ook in de dagelijkse bedrijfsvoering maakt SARCO duurzame keuzes: van de energie-efficiëntie van de gebouwen en de vloot tot het managen van de ecologische performantie van alle processen via ISO 14001. Een missie met visie op de toekomst SARCO’s missie is het leveren van gezonde en veilige kledij van hoge kwaliteit met maximale duurzaamheid over de volledige levensduur. Om haar missie te realiseren bouwt SARCO haar duurzaamheidsbeleid uit rond 4 grote doelstellingen: Goed werk en leefbaar loon, duurzame ketens, groene logistiek en een circulair business model