Profiel

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

17. Partnerships for the goals

Ondernemerschap van kwetsbare groepen 1) Partnership met Vluchtelingenwerk Vlaanderen, VDAB, UNIZO, Starterslabo, STEBO, Exchange vzw, Idrops, Microstart,enz. ESF project: de kandidaat-ondernemers én vluchtelingen professioneel begeleiden door te sensibiliseren, te informeren, noden te detecteren, te begeleiden en op te volgen. Traject over verschillende jaren met verschillende partners, regio Antwerpen. 2) Partnerschap met Microstart: De ideale toolkit van de individuele ondernemer: financiële online tools, verzekeringen, microkrediet, leasing, juridische expertise, businessplan, zakelijke begeleiding, … -3) Lid van het platform cooperativsm consortium (samen met Febecoop, http://platformcoop.net/about/consortium) : internationaal netwerk van coöperatieve platformen Onze Streefdoelen :1) Meer samenwerking!2) Meer inclusief, zo weinig mogelijk exclusief!

10. Reduced inequalities

SMart ijvert voor een veilig sociaal statuut voor flexwerkersvia: 1)Toegang tot de sociale zekerheid via online financiële tools voor individuele ondernemers 2)juridische expertise 3)Verzekeringen: Arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid 4)Creatieve hubs en co-working ruimtes 5) Individueel en collectief empowerment van doelgroepen die elders snel uit de boot vallen. Onze streefdoelen : 1) Via de collectieve schaal de individuele belangen dienen 2)precaire projecten begeleiden tot stabiele ondernemingen 3)De werkomstandigheden van de flexwerkers verdedigen en optimaliseren 4) Van SMart een bottom-up en participatie-organisatie maken. De flexwerkers zijn vennoot en mede-eigenaar van het bedrijf ! 5) Solidariteitsmechanismes tussen de vennoten bevorderen.

5. Gender equality

SMart volgt alle wettelijke bepalingen inzake gendergelijkheid. Daarnaast is de verloning 100% gelijklopend voor mannen en voor vrouwen. Streefdoel: Bij de samenstelling van de volgende Raad van Bestuur van de coöperatie wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van vrouwen van minimaal 40%. Dit principe staat ingeschreven in de statuten van de coöperatie.

11. Sustainable cities and communities

SMart is prioritair werkzaam binnen een stedelijk kader, net als velen van haar leden. Binnen dat kader werkt SMart aan de versteving van een lokale economie: voldoen aan de eisen van lokale opdrachtgevers met lokale actoren. De nabijheid van de dienstverlening uit zich in 13 Belgische kantoren met minstens evenveel partnerships met lokale actoren. Streefdoel: SMart wil zich nog verder inschakelen in het lokale weefsel en legt hiervoor ook contacten met de buurt. Onze creatieve hub LaVallée (Adolf Lavalléestraat in Molenbeek) is 6000m² groot en herbergt momenteel meer dan 100 creatieve ondernemers. We willen geen instituut zijn maar ons verankeren in de buurt en onze deuren openen voor de bewoners in de kanaalzone in Brussel.

8. Decent work and economic growth

Als coöperatieve structuur voor projectbegeleiding en -beheer binnen de sociale economie streven we ernaar om de socio-economische ontwikkeling van onze leden en hun actie- en arbeidsmogelijkheden binnen de samenleving te versterken. De leden-freelancers staan centraal in onze onderneming. SMart wil een alternatief bieden voor het individuele ondernemerschap.. Daarbij willen we de sociale, economische, fiscale en juridische bescherming voor deze groep van werknemers bevorderen, zowel op Belgische als Europees niveau. We verdedigen een universeel Europees statuut waarbij alle beroepen, ongeacht hun statuut, recht hebben op een goede sociale bescherming. Ons model is gebaseerd op het delen van middelen onder de leden én van de risico’s die inherent zijn aan het ondernemen en wil nieuwe manieren van werken, ruilen, ondernemen en vergoeden toelaten. Het geeft leden de mogelijkheid te geven om hun economische activiteit te testen, bij te sturen, hun competenties en capaciteiten verder te ontwikkelen binnen een veilig kader en door een beroep te doen op de diensten van de onderneming. Persoonlijkontplooiing, samenwerking tussen onze gemeenschap van leden, partners en opdrachtgevers met het oog op de versterking van de economische stabiliteit is een belangrijke kernmissie.