Profiel

Teach for Belgium traint en ondersteunt inspirerende leerkrachten om te werken in scholen met een zwakke sociaal-economische achtergrond. Concreet biedt de VZW jonge afgestudeerden, jonge professionals en iedereen die zich wil (her)oriënteren naar het onderwijs een opleiding van twee jaar en persoonlijke ondersteuning om op deze scholen les te kunnen geven. Aan het einde van deze twee jaar zullen de alumni van Teach for Belgium de ervaring en vaardigheden hebben opgedaan om de gelijkheid in de Belgische schoolsystemen te verbeteren, ongeacht hun toekomstige professionele verantwoordelijkheden. Met behoud van volledige onafhankelijkheid bij het beheer en beleidskeuzes, neemt Teach for Belgium, samen met 45 internationale organisaties, deel aan de wereldwijde Teach for All beweging die vecht tegen onderwijsongelijkheid in de wereld. Teach for Belgium profiteert dus van de expertise en kennis van het internationale netwerk om zijn activiteiten in België te ontwikkelen. Teach for Belgium forme et accompagne des enseignants inspirants pour qu’ils agissent au sein d’écoles à indice socio-économique faible. Concrètement, l’association propose aux jeunes diplômés, aux jeunes professionnels et à toute personne désireuse de se (ré)orienter dans l’éducation de suivre une formation de deux ans et un accompagnement personnalisé pour pouvoir enseigner au sein de ces écoles. Au terme de ces deux années, les alumni de la formation Teach for Belgium auront acquis l’expérience et les compétences pour améliorer l’équité au sein des systèmes scolaires belges quelles que soient leurs responsabilités professionnelles futures. Tout en gardant une indépendance complète dans sa gestion et dans le choix de ses orientations, Teach for Belgium participe, aux côtés de 45 organisations internationales, au mouvement global Teach for All qui lutte contre les iniquités scolaires dans le monde. Ainsi, Teach for Belgium bénéficie de l’expertise et des connaissances du réseau international pour développer ses activités en Belgique.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

4. Quality education

Teach for Belgium wants to fight inequities in the educational system by supporting participants in a Leadership Development Program