Profiel

Corporate engagement faciliteren is onze missie. Dat realiseren we via sociale teambuildings, csr-coaching en sustainable HR. Jaarlijks organiseren we ook een aantal CSR-events om professionals rond duurzaamheid samen te brengen.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

17. Partnerships for the goals

Time4Society vormt de brug tussen bedrijven enerzijds en maatschappelijke organisaties anderzijds. Onze sociale teambuildings zijn een leerrijke, laagdrempelige manier om organisaties uit de profit- en non-profitsector samen te brengen. Anderzijds gaan we tijdens onze CSR Coachingssessies op zoek naar creatieve mogelijkheden tot samenwerking tussen beide werelden. Ook via onze duurzame HR-trajecten worden bedrijven en sociale organisaties samengebracht.