Profiel

Het VBT vertegenwoordigt en behartigt, zowel op nationaal als op internationaal vlak, de belangen van de Belgische producentencoöperaties in de sector groenten en fruit. Het werkt daar waar nodig samen met andere organisaties, federaties of betrokken stakeholders. Tevens biedt het VBT haar leden een platform aan voor overleg en uitwisseling. Verder verstrekt het VBT sectorrelevante informatie aan haar leden en kan het in welbepaalde domeinen optreden als dienstverlener.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

2. End hunger

In het collectief project Responsibly Fresh werkt het VBT samen met de leden-afzetcoöperaties en hun producenten van verse groenten en fruit aan de verduurzaming van de sector. De deelnemers aan Responsibly fresh streven naar: - een economisch verantwoorde teelt en vermarkting van kwaliteitsvolle verse groenten en fruit - met optimale inzet van productiemiddelen en de beperking van ongewenste neveneffecten - met respect voor sociale aspecten en de gezondheid van de mens. Aan het project nemen zes afzetcoöperaties deel: Belgische Fruitveilling, BelOrta, Coöperatie Hoogstraten, Limburgse Tuinbouwveiling, REO Veiling en Veiling Haspengouw. Deze afzetcoöperaties verenigen meer dan 3500 producenten van verse groenten en fruit. Deelname aan het project en gebruik van het Responsibly Fresh-keurmerk zijn aan strikte voorwaarden onderworpen. De deelnemende producenten en afzetcoöperaties dienen aantoonbare inspanningen te leveren op diverse duurzaamheidsaspecten en -criteria. De coöperatieve ondernemingsvorm biedt een meerwaarde voor de deelnemers en het project. De producenten verenigen zich in coöperaties waarvan zij eigenaar zijn om weerstand te bieden aan moeilijke productie- en marktomstandigheden. De afzetcoöperaties streven ernaar om in de gegeven omstandigheden de beste prijs uit de markt te halen voor producten geteeld en vermarkt met aandacht voor duurzame ontwikkeling. De collectieve vermarkting van producten zorgt ervoor dat processen en logistiek efficiënt georganiseerd kunnen worden.

12. Responsible consumption and production

Voedingsspaarzaamheid drukt het streven uit van de Responsibly Fresh-afzetcoöperaties en hun producenten om groenten en fruit zo goed mogelijk te produceren en vermarkten met het oog op consumptie. Daarvoor implementeren de deelnemers aan Responsibly Fresh doordachte bewaartechnieken, vermarkten ze klantgerichte porties en spelen ze in op de marktvraag. Door een markgerichte productie en collectieve vermarkting met efficiënte logistieke systemen, kunnen producten in ideale omstandigheden gecommercialiseerd worden via de afzetcoöperaties. Producenten leveren hun volledige aanbod producten aan de afzetcoöperatie, waar voor de verschillende producten en kwaliteiten de bestemming met de hoogste waarde wordt gezocht. Zoveel mogelijk product wordt effectief op de versmarkt gecommercialiseerd. Een beperkt deel van de productie gaat naar de verwerkende industrie, bijvoorbeeld voor de productie van sap of confituur. Uitzonderlijk wordt niet het volledige dagaanbod op de afzetcoöperatie verkocht. Voor niet-verkochte producten wordt een bestemming gevonden via de cascade van waardebehoud. Om de producten doorheen de keten te bewaren en beschermen, worden verschillende verpakkingen gebruikt. Dankzij verpakkingen komen producten veilig en kwaliteitsvol bij de consument. Verpakkingen dragen zo bij tot voedingsspaarzaamheid. Daarnaast spelen verpakkingen een rol in de marketing en presentatie van producten en het geven van productinformatie doorheen de keten en aan de consument. Verpakkingen hebben echter ook een milieu-impact. Het optimaal beheer van verpakkingen en afvalpreventie zijn blijvende aandachtspunten voor de afzetcoöperaties. Een onderscheid wordt gemaakt tussen bedrijfsmatige verpakkingen en huishoudelijke verpakkingen. Bedrijfsmatige verpakkingen zijn transport- en handelsverpakkingen die niet bij de consument terechtkomen. Voor deze verpakkingen zijn de Responsibly Fresh-afzetcoöperaties altijd voortrekkers geweest van het gebruik van herbruikbare verpakkingen in een open pool systeem. De afzetcoöperaties vormen een belangrijke spil in die systemen. Voor huishoudelijke verpakkingen, bestemd voor de consument, worden éénmalige verpakkingen gebruikt. Waar mogelijk wordt minder verpakkingsmateriaal gebruikt. Daarnaast worden verpakkingsmaterialen vervangen door soorten met een lager gewicht en hogere recyclagewaarde.

17. Partnerships for the goals

Het VBT is initiatiefnemer van Responsibly Fresh, een collectief duurzaamheidsproject met als doel de coöperatief georganiseerde sector van verse groenten en fruit te laten ontwikkelen in de richting van duurzaamheid door continue verbetering. Aan Responsibly Fresh nemen zes afzetcoöperaties en hun producenten deel. Het collectieve karakter maakt het project uniek. Doordat de hele sector samen werkt aan duurzame ontwikkeling, kan het project een grote impact realiseren. De verschillende deelnemers aan Responsibly Fresh drijven elkaar vooruit en ondersteunen elkaar. Het project wordt gedragen op verschillende niveaus, waardoor informatie van verscheidene kanalen kan uitgewisseld worden en waardoor intensief kan overlegd worden met de verschillende stakeholders. Beslissingen rond de grote lijnen van het project worden genomen op niveau van het VBT. Daarnaast coördineert het VBT de inspanningen van de verschillende deelnemers en adviseert en informeert het hen rond nieuwe ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid. Verder creëert het VBT een platform voor overleg en partnerschap tussen interne en externe stakeholders.

Duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2012-2013
| 4.30 MB
Downloaden
Duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2014-2015
| 4.00 MB
Downloaden