Profiel

WWF (World Wide Fund for Nature) is een wereldwijd opererende NGO die zich inzet voor de bescherming van de natuur. Het is de missie van WWF om de degradatie van de natuurlijke omgeving te stoppen en aan een toekomst te bouwen waar mens en natuur in harmonie leven. Om dit te verwezenlijken werkt de organisatie samen met verscheidene partners om de biodiversiteit te redden en de impact van de mensheid op de natuurgebieden te verminderen. WWF focust zijn activiteiten op een reeks bedreigde soorten en regio’s die bijzonder belangrijk zijn voor hun habitat of populaties. Ook werkt WWF aan het verminderen van de globale ecologische voetafdruk door middel van conservatie, restauratie, onderzoek, bewustmakingscampagnes en lobbying.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

13. Climate action

By signing the COP21 engagement letter, we commit to take voluntary action to reduce environmental and carbon footprints. We implement this by setting targets to reduce our current own GHG emissions and/or energy consumption, while also collaborating in supply chains and at sectorial levels. We agree on the need for inspirational and meaningful global action and aligned messaging. We will act as ambassadors for climate action, focusing on solutions and economic opportunities. We will help raise public awareness. We will actively manage climate risks and incorporate them in decision making — not least to realize growth opportunities. We will take steps to implement effective strategies to strengthen not only our companies’ but also societal resilience.

17. Partnerships for the goals

WWF en Alpro creëerden een lange termijn strategisch partnerschap om de transitie te maken naar een gezonder en duurzamer voedselsysteem. Het partnerschap wordt geïmplementeerd aan de hand van verschillende programma’s, gebaseerd op twee grote thema’s: Energie & Klimaat en Duurzame Diëten. Meer info: www.wwf.be/nl/wat-doet-wwf/bedrijvenengageren/partnerschappen/1046

3. Good health

Met een toenemende wereldpopulatie blijft het een enorme uitdaging om iedereen op een gezonde manier van voedsel te voorzien zonder de natuurlijke bronnen uit te putten. WWF en Alpro creëerden een lange termijn strategisch partnerschap om de transitie te maken naar een gezonder en duurzamer voedselsysteem. Het partnerschap wordt geïmplementeerd aan de hand van verschillende programma’s, gebaseerd op twee grote thema’s: Energie & Klimaat en Duurzame Diëten. Meer info: www.wwf.be/nl/wat-doet-wwf/bedrijvenengageren/partnerschappen/1046