Over ons

Generation T is een initiatief van Act4Change en The Shift, dat gericht is op het opbouwen van een sterk netwerk van jongeren die ijveren voor een duurzamere samenleving. Generation T staat voor Generation Transition.

Over Generation T

Generation T is een Belgisch, jong, inspirerend, dynamisch en informeel netwerk van jonge koplopers, zowel uit het bedrijfsleven als uit het maatschappelijk middenveld. Jongeren (18-35 jaar) die zich inzetten voor een duurzamere wereld krijgen er de kans om contacten te leggen, samen te werken met een breder netwerk van mensen en organisaties en de impact van hun eigen duurzaamheidsinitiatieven te vergroten.

Dit netwerk werd opgericht in 2015 door jongerenorganisatie Act4Change en duurzaamheidsnetwerk The Shift.

Voorwaarden om lid te worden

De kandidaat:

 • Is minstens 18 en maximaal 35 jaar oud op het moment dat de kandidatuur ingediend wordt.
 • Leeft in België of heeft een duidelijke band met België.
 • Engageert zich voor duurzame ontwikkeling en een duurzamere samenleving.


De kandidaturen worden volgens 3 criteria beoordeeld op basis van de “potential for change” van de jongeren:

 • Impact: hebben de activiteiten van de jongeren impact op het verduurzamen van de samenleving? Is het schaalbaar?
 • Innovatie: nieuwe benadering of vernieuwende aanpak voor het bestaand probleem?
 • Inspiratie: zet het anderen aan tot verandering?
   

De selectie zal gemaakt worden door de stuurgroep, dat steeds op zoek is om de divers samengestelde groep (taal, leeftijd, gender, profiel, achtergrond, thema, ervaring) verder uit te breiden.

Verwachtingen

We zijn op zoek naar de voortrekkers van de toekomstige generaties. Geëngageerde jongeren die de ambassadeurs willen zijn van deze kritische generatie en openstaan om met anderen in dialoog te treden.

We verwachten dat de geselecteerden bereid zijn om actief deel uit te maken van dit netwerk en open staan voor de initiatieven en projecten die plaatsvinden. Alle leden van Generation T hebben de intentie om mee te werken aan de realisatie van de missie van het netwerk.

Proces voor 2018

In de eerste jaren werd jaarlijks een oproep tot het indienen van sollicitaties gepubliceerd. Eerst nam een intern Generation T-team de kandidaturen een eerste maal door om de deelnamevoorwaarden te controleren. Vervolgens werden de nieuwe profielen voorgelegd aan een comité ter validatie. Dit comité bevatte zowel mensen met een jarenlange ervaring als inspirerend jong geweld.

Lees hier meer over het validatieproces vóór 2018.


Stuurgroep

De stuurgroep van Generation T is samengesteld als volgt:
 

 • 2 personen uit het team van The Shift
 • 2 personen uit het team van Act4Change
 • 5 à 6 leden van Generation T

 

Binnen de leden van de stuurgroep wordt rekening gehouden met een spreiding tussen FR-NL, privé, overheid, middenveld, academica en gender.
2 leden van de stuurgroep vertegenwoordigen Generation T binnen de Raden van Bestuur van The Shift en Act4Change

 • De leden van de stuurgroep:
  • komen om de twee maanden samen
  • krijgen een mandaat van 2 jaren
  • beslissen op basis van consensus

De huidige stuurgroep bestaat uit volgende leden:

Anne-Sophie Dubrux - Generation T
Clément Magos - Generation T
Elina Bennesten - Generation T
Olivier Chaput - Generation T, 
vertegenwoordigt Generation T binnen de Raad van Bestuur van The Shift.
Alien De Deken - Generation T, 
vertegenwoordigt Generation T binnen de Raad van Bestuur van The Shift.
Olivia de Bie - Generation T
- Dieter De Doncker - Act4Change
- Catherine Naveau - The Shift

The Shift

The Shift is het Belgisch netwerk voor duurzaamheid. Om de transitie naar een duurzamere maatschappij en economie te realiseren, streven we naar een intensieve samenwerking tussen ‘unusual suspects’: particulieren, organisaties, bedrijven, overheden, academici… kortom iedereen die wil bouwen aan een duurzame wereld. The Shift wil de scherpe en kritische blik van de jongeren van Generation T ook richten op haar leden, om hen te stimuleren tot verder engagement.

Act4Change

Act4Change werkt aan een duurzamere samenleving door jonge voortrekkers voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen in hun engagement. Wij doen dit door netwerk-, leer- en groeikansen aan te bieden aan jongeren, innovatieve initiatieven van jongeren te ondersteunen en samenwerking tussen jongeren en organisaties te stimuleren. Generation T combineert deze elementen in een uitdagend nieuw concept.


Partners

Naast Act4Change en The Shift zetten ook onze partners zich in om onze jongeren meer kansen en ondersteuning te geven. Generation T is namelijk een open netwerk en we streven naar zo veel mogelijk samenwerkingen met partnerorganisaties om de jongeren coaching te kunnen bieden, hen in de schijnwerpers te zetten en zo hun projecten een duw in de rug te geven. 

Word ook partner!

Misschien kun je vanuit een bepaalde expertise of achtergrond onze jongeren vooruit helpen of meedenken over hun plannen! Laat ons weten als je hier graag aan meewerkt en neem contact op met Catherine via catherine.naveau@theshift.be.

Contacteer dit lid

Catherine Naveau

Generation T Coordinator

+32 (0)2 503 54 18

catherine.naveau@theshift.be