Elina Bennetsen

Elina Bennetsen

Clean water and sanitationSustainable Cities and CommunitiesLife Below Water

Who are you and what do you do?

Ik ben een bio-ingenieur die zich elke dag inzet voor een duurzame samenleving. Dit doe ik in mijn werk bij Grenzeloze Schelde, maar ook als vrijwilliger bij verschillende organisaties. Professioneel zet ik mij in voor een beter waterbeleid en probeer ik bij te dragen tot het bewustzijn rond het belang van goedwerkende rivierecosystemen en van de baten die we als maatschappij daaruit halen. Waterkwaliteit is namelijk meer dan enkel welke stofjes in het water zitten. Ik zit ook in de eindfase van mijn doctoraat, waarin ik computermodellen heb ontwikkeld die kunnen dienen als beslissingsondersteunend instrument in waterbeleid. Als vrijwilliger ben ik actief bij het Gents Milieufront (GMF), waar ik de vrijwilligerscoach ben. Ik smijt mij ook als een echte duizendpoot op allerlei projecten voor GMF, waarvan het laatste ‘Ruimte voor zooi’ is. In dit project hebben we alle ingrediënten van Gentse Waterzooi op Gents grondgebied geteeld, naast een inhoudelijk traject over de rol van ruimtelijke ordening in stadslandbouw en voedseldistributie. Dit project benadrukt het belang van een stadsgerichte landbouw in de stadsrand en de toegang tot een korte keten voor boer en consument. Het onderwerp van eerlijke handel, hier en wereldwijd, ligt me dan ook nauw aan het hart. Ik heb me lang ingezet als educatieve vrijwilliger in de wereldwinkel en heb voor het eerste Fair Fashion Fest in Gent mee aan de kar getrokken als vrijwilliger.

What competences would make you a good Generation T?

Voor Generation T wil ik graag mijn zin voor initiatief en oog voor samenwerkingsverbanden inzetten. Ik ben een gedreven en creatieve persoon, en ben vaak de eerste om voor te stellen om samen te werken voor een nieuw project. Ik geloof sterk in de kracht van burgerinitiatieven en co-creatie. Transitie zal volgens mij pas slagen wanneer de gemeenschap mee aan de kar trekt. Mijn leidraad bij deze projecten is telkens een goede behandeling van de betrokken partijen, met respect voor iedereen zijn visie en mening. Mijn sterkste troeven zijn mijn analytische geest, strategisch inzicht en communicatieve vaardigheden.

Give specific example(s) on how your projects or activities make a difference and initiate change.

In mijn doctoraat pas ik de twee modellen toe op een gevalsstudie. Die resultaten waren een deel van de voorbereiding voor een participatieve workshop met de betrokken stakeholders in dit gebied. Eén van de modellen is ook in gebruik genomen door de Vlaamse Milieumaatschappij. Ook met Ruimte voor zooi hebben we in de praktijk bijgedragen aan transitie. Dit project is een pilootproject voor het nieuwe Gentse ruimtelijke structuurplan. De teelt van alle ingrediënten was een echt co-creatie project, waarbij we samen met de betrokken stadsdiensten een geschikt stukje grond hebben gezocht en samen met de buurt de teelt in goede banen hebben doen lopen. Verder hebben we tijdens het project ook teruggekoppeld met ambtenaren van de Gentse administratie over hoe ons werk kon bijdragen tot het nieuwe structuurplan.

Who inspired you? What made you first passionate about sustainability?

Ik word gedreven door mijn afkeer voor onrechtvaardigheid. Ik kan niet blijven stilzitten in de wereld vandaag, ik moet mij inzetten voor verandering.