Lerend netwerk
Doelgroep: Leden die de ambitie hebben om een interne CO2-prijs in hun eigen organisatie te implementeren of op zijn minst op de agenda te krijgen
Initiatiefnemer(s): The Shift

Start: 19-09-2019

Sustainable Development Goal(s): 7. Affordable and clean energy13. Climate action17. Partnerships for the goals

Priorities for change: EnergyResources

Carbon Pricing

Doelstellingen

  • Dieper ingaan op het onderwerp koolstofprijs
  • De ambities en plannen van deelnemende organisaties voor elkaar toegankelijk maken
  • Inspireren door goede voorbeelden op tafel te leggen en door ondersteuning te bieden om deze voorbeelden naar organisaties

Wat?

'Carbon pricing' wordt door tal van experten beschouwd als de meest effectieve en kosten-efficiënte manier om CO2-uitstoot te verminderen. Via dergelijke overheidsmaatregel kunnen bedrijven en consumenten gestuurd en gestimuleerd worden om minder broeikasgassen uit te stoten.

Waarom?

De koolstoftaks is nog niet voor morgen, maar wellicht wel voor overmorgen… In anticipatie hierop kunnen bedrijven die hun doelstellingen rond uitstootvermindering willen behalen echter nu reeds van start gaan met een interne CO2-prijs.

Hoe?

Via dit lerend netwerk willen we organisaties samenbrengen die concreet aan de slag willen met het onderwerp van interne koolstofprijzen. We voorzien gedurende een periode van 1 jaar een viertal sessies die een combinatie van inspiratie en interactie zullen bieden. We zoomen zowel in op het waarom en de hoe, en zorgen voor concrete voorbeelden. Het programma wordt mede bepaald door de deelnemers.

Voorwaarde tot deelname: bereidheid uit de doeken te doen wat de plannen zijn met betrekking tot een CO2-prijs in je eigen organisatie, en je ervaringen en resultaten van dit proces te delen.