Lerend netwerk
Doelgroep: Institutionele investeerders
Initiatiefnemer(s): The Shift

Start: 06-02-2019

Sustainable Development Goal(s): 8. Decent work and economic growth12. Responsible consumption and production13. Climate action17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Redefining ValueResources

Klimaatvriendelijk Investeren

Institutionele investeerders kunnen hun klimaatdoelstellingen mee realiseren door hun beleggingen klimaatvriendelijk te maken. Via dit lerend netwerk ontdek je hoe je best te werk gaat.

Doelstellingen

 • Verlaag de CO2-impact van jouw beleggingen
 • Voer hier een transparant debat over met je stakeholders
 • Deel kennis met andere investeerders

Wat

Institutionele investeerders kunnen hun klimaatdoelstellingen mee realiseren door hun beleggingen klimaatvriendelijk te maken. Via dit lerend netwerk begeleiden we samen met Forum Ethibel universiteiten, pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en andere investeerders in het proces om hun portefeuilles koolstofarmer te maken.

Waarom

Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change zullen we tegen 2050 de CO2-uitstoot met 40-70% moeten verminderen als we de -2C° doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs willen halen. Dit akkoord werd in december 2015 bereikt door meer dan 190 landen.

Investeren in de strijd tegen klimaatverandering

De sleutelspelers van ons financiële systeem kunnen één van de grootste bijdrages tot de overstap naar een koolstofarme economie leveren. Blijven investeren in fossiele brandstoffen is niet alleen onverantwoord voor ons klimaat, het is ook vanuit economisch standpunt onverstandig.

Hoe

Als institutionele investeerder is het een hele opgave om je portefeuille koolstofarm te maken. Via dit lerend netwerk bieden we hen de kans om kennis te delen met andere investeerders. Maar we zorgen ook voor een confidentiële omgeving om o.a. gesprekken te voeren.
 

 • Wat zijn nu precies de beste investeringen voor de toekomst?
 • Hoe kan je hierover een transparant debat voeren met je stakeholders
 • ...


In een latere fase nodigen we mogelijk ook fondsbeheerders uit om aan te sluiten. Zo kunnen ook aanbieders kennis delen en opdoen via nieuwe signalen uit de markt.

De voorlopige fases van dit lerend netwerk:
 

 1. Voorbereiding: studie 'Impact of disinvestment by asset owners' als stappenplan
 2. Samenstelling lerend netwerk (kick-off februari 2018)
 3. Van inspiratie naar implementatie: delen best practices en eigen ervaringen met het voorgestelde stappenplan
   

Dit netwerk bestaat al meer dan een jaar en zal in de tweede helft van 2019 en 2020 worden verdergezet. De vorm van onze bijeenkomsten blijft onveranderd: we zorgen voor inspirerende sprekers en bieden tegelijkertijd het kader voor een vertrouwelijk debat tussen de leden van ons netwerk.

Onze leden zijn betrokken