Partnerschap
Doelgroep: Voor elke organisatie
Initiatiefnemer(s): The Shift, met de participatie van iPropeller en ondersteund door MVO Vlaanderen

Start: 01-01-2013

Einde: 31-12-2017

Sustainable Development Goal(s): 17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Transversal

Partnering for Impact

Heel wat bedrijven en non-profitorganisaties in ons netwerk werken onderling samen. Via de Partnerschapspartituur willen we de succesfactoren van deze innovatieve partnerships in kaart brengen en toekomstige samenwerkingen stimuleren.

Doelstellingen

  • Best practices delen onder onze leden
  • Samenwerking stimuleren
  • Innovatieve partnerschappen creëren

Wat

De voorbije jaren zagen we in België talrijke partnerschappen tussen bedrijven, middenveld en onderwijsinstellingen ontstaan. Zo werden er sinds 2013 al meer dan 100 inspirerende cases ingediend voor onze Sustainable Partnerships Award. Een aantal van deze samenwerkingen hebben heel wat potentieel om een grotere maatschappelijke impact te hebben.

Daarom ontwikkelen we met de steun van MVO Vlaanderen een Partnerschapspartituur. Deze tool moet in de eerste plaats het opzetten van toekomstige partnerschappen vergemakkelijken. De komende maanden verzamelen we de basisingrediënten voor succesvolle samenwerkingen via interviews met deelnemers aan de voorbije Sustainable Partnerships Award.

Onze leden zijn betrokken