Partnerschap
Doelgroep: Leden die de ambitie hebben diverse en inclusieve personeelsbestanden te creëren
Initiatiefnemer(s): The Shift

Start: 18-02-2020

Sustainable Development Goal(s): 1. End poverty3. Good health5. Gender equality8. Decent work and economic growth10. Reduced inequalities17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Work & Inclusion

Werk en inclusie

Doelstellingen

  • Meer diverse en inclusieve organisatieculturen in Belgische bedrijven en organisaties
  • Ontwikkeling van innovatieve partnerships om diversiteit en inclusie te versterken
  • Aanreiken van concrete tools om in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan

Wat?

Er is een grote discrepantie tussen de diverse samenleving en de homogene werkvloeren in België. Nochtans leiden verschillende perspectieven tot meer innovatie en betere resultaten, want de ‘collectieve intelligentie’ is groter. Het lijkt een evidentie maar de realiteit schetst een grotere uitdaging dan zou vermoeden.

In 2020 ambieert The Shift het opbouwen van een community die aan meer diversiteit en inclusie op de werkvloer wil en kan bijdragen. Vanuit ieder zijn expertise engageren actoren zich om innovatieve partnerships te ontwikkelen om deze uitdaging aan te pakken. Mensen met een migratie-achtergrond, mensen met een handicap, mensen met verschillende seksuele oriëntatie, verschillende opleidingsniveaus en socio-economische achtergrond, mannen en vrouwen, jong en oud, ... brengen een eigen kijk op productontwikkeling, klantgerichtheid en strategische doelstellingen zodat nieuwe opportuniteiten geëxploreerd kunnen worden. Organisaties met een netwerk zetten hun kennis in om de uitdagingen op de Belgische werkvloeren aan te pakken.

Waarom?

Wil je je resultaten en performantie versterken? Dan is investeren in diverse teams een goede beslissing. Je kan je klantgerichtheid opvoeren, innovatiever worden en je besluitvorming versterken. Met een divers personeelsbestand kan je de ‘war for talent’ winnen en de tevredenheid bij uw medewerkers bevorderen. Diversiteit op de werkvloer reflecteert de Belgische samenleving en draagt bij tot een positief imago van de organisatie.

Indien je op zoek bent naar meer input over hoe ‘diversiteit en inclusie op de werkvloer’ te creëren en indien je andere actoren met expertise hierover wilt leren kennen, dan nodigen we je uit om je voor deze activiteiten in te schrijven.

Hoe?

In het voorjaar 2020 worden een aantal activiteiten gepland waarop geïnteresseerde leden elkaars perspectief en aanpak kunnen leren kennen.

Enerzijds staan er sessies op de agenda die ‘diversiteit en inclusie op de werkvloer’ in het algemeen presenteren. Vooreerst komt het belang van diversiteit en inclusie op de werkvloer aan bod. Wie zijn de belangrijkste stakeholders en hoe kan je die best engageren? Daarna wordt besproken hoe u een inclusieve organisatiecultuur creëert en wat inclusief leiderschap is. Eens diverse teams geïnstalleerd zijn, hoe kan je die goed managen zodat deze tot betere resultaten leiden. Dit komt in een derde sessie aan bod. Als laatste is een matchmaking workshop gepland, waarin je een andere kijk op ‘talent’ krijgt en hoe onbenut talent aan te spreken.

Anderzijds worden er sessies gepland die vanuit een specifieke thematiek een bijdrage leveren tot meer diverse en inclusieve werkvloeren, zoals vb. socio-economische achtergrond of seksuele oriëntatie, …